Main Page Sitemap

Leesplankje maken


Om bij de cd label maker for mac tijd te blijven, worden de boekjes een raam dicht maken aantal keren vernieuwd.
Openbare scholen aarzelen om een methode van een katholieke uitgeverij aan te schaffen.
Even later ontmoette hij een onbeleefde jongeman, die zijn hoed niet afnam en brutale antwoorden gaf.
In vrijheid kan elke onderwijzer(es) beslissen of mondelinge dan wel schriftelijke oefeningen de voorkeur verdienen: daardoor is een prettige en doeltreffende afwisseling in de lessen mogelijk.
Op beide platen staat het stadje afgebeeld in de verschillende jaargetijden.Van de Hulst voert daarbij ook de figuren van Treslong en Lumeij van der Mark ten tonele."Op zonnige wegen" behoort mijns inziens mede tot de beste leesboeken welke in het historisch litteraire genre zijn ontstaan.Hij wil je liever niet meer zien vanavond." Dan drukt Jaap zijn gezicht in het kussen en hij snikt het uit.Ja, hij hoort het nu duidelijk.De vier deeltjes werden in 1906 samen in én band onder de titel HET boek VAN OT EN sien op de markt gebracht.Wolters was zeer gelukkig met het grote succes van OT EN sien en besloot ook nog een speciale editie voor de huiskamer te maken.In de meeste gevallen is de modernisering een achteruitgang vergeleken bij de oorspronkelijke tekeningen.
Het was in die tijd belangrijker wàt er werd gelezen dan dàt je leerde lezen.
Oom Piet zit in het verzet en ook Kees' vader helpt hun Joodse vrienden, de familie Windt, onder te duiken.
Maar zelfs in de 20e eeuw werd nog wel op een lei geschreven.
De volgende kado voor jonge vrouw delen waren bestemd voor de vierde tot en met de zesde klas: Een herfst vol avonturen, De Wijde wereld, De grote reis en Het leven is zo mooi.De omvang van de stof en de indeling sloten aan bij het aantal beschikbare lesuren in een schooljaar.Piet en Nel nemen afscheid.De taak van de bewerker was, zoals gezegd, niet gemakkelijk, maar illustrator Jetses was al helemaal niet te benijden.Het is interessant iets over de voorgeschiedenis van het ontstaan van deze serie te lezen.Ubink halveerde de leesstof en zette de parallel-series om in én reeks van tien deeltjes, voor de tweede tot en met de zesde klas.De spelling van letters met alfabetische namen (aa-bee-cee) verviel en nog mér dan bij Prinsen werden de klanken vanuit het woord afgeleid.


Sitemap