Main Page Sitemap

Hoe maak ik een bladwijzer
hoe maak ik een bladwijzer

In dit voorbeeld wordt het ing hypotheekrente korting bestand geïnstalleerd in de directory /usr/java/jre1.8.0_73.
Als u niet over root-toegang beschikt, installeer Java dan in uw basisdirectory of een subdirectory waarvoor u schrijfautorisatie hebt.
Download het pakket dat het beste aan uw eisen voldoet.Opmerking : als u Java voor andere versies van Linux wilt downloaden, kunt u terecht.U kunt ook in het menu Tools (Extra) klikken om te kijken of Java Console aanwezig.Voer in: mkdir -p Ga naar de directory met plug-ins van Mozilla voordat u de symbolische koppeling maakt.Voer in: cd directory_path_name.Java voor Linux-platforms, ga naar de directory waarin u het bestand wilt installeren.Gz naar de huidige directory.Voer in: cd /opt/google/chrome/plugins, maak een symbolische koppeling.Java voor Ubuntu, Java voor Fedora, volg deze stappen om 32-bits Java voor Linux te downloaden en installeren.Java voor Linux platforms op basis van RPM Maak uzelf hoofdgebruiker door de opdracht su uit te voeren en het wachtwoord van de hoofdgebruiker op te geven.Voer in: cd directory_path_name Als u de software bijvoorbeeld wilt installeren in de directory /usr/java voert u in: cd /usr/java Installeer het pakket.Alleen de hoofdgebruiker mag deze bewerking uitvoeren.
Maak de symbolische koppeling 32-bit plug-in: ln -s Java-installatiedirectory /lib/i386/.
Opmerking over root-toegang: als u Java wilt installeren op een locatie die betrekking heeft op het gehele systeem, zoals /usr/local, moet u zich aanmelden als hoofdgebruiker om over de vereiste autorisatie te beschikken.
Hiermee wordt Java Runtime Environment (JRE) geïnstalleerd voor 32-bits Linux platforms op basis van RPM, zoals Red Hat en SuSE, met een binair RPM-bestand (.rpm) op de systeemlocatie.
Volg deze stappen om de Java-plug-in uit te voeren: Sluit Firefox af als deze browser wordt uitgevoerd.Vanaf Firefox-versie 21 wordt het maken van een symbolische koppeling in de subdirectory plugins van de Firefox-applicatiedirectory niet meer ondersteund.Pak het tar-bestand uit en installeer Java tar zxvf jre-8u73-linux-i586.tar.Voer in: cd maak een symbolische koppeling.Dit artikel is van toepassing op: Platform(s Red Hat Linux, suse Linux, Oracle Linux, Oracle Enterprise Linux, sles.Controleer voordat u het bestand downloadt de bestandsgrootte die wordt vermeld op de downloadpagina op de website.Gz) dat door iedereen (niet alleen de hoofdgebruikers) kan worden geïnstalleerd, op elke locatie waarnaar kan worden geschreven.

Sitemap